Меню сайту
УВАГА!!!!
УВАГА !!! САІТ БІЛШЕ НЕ ВИКОРИСТОВУЄТСЯ І БУДЕ ВИДАЛЕНИЙ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ
Про відділ
 
   Відділ   культури   районної    державної адміністрації (далі - відділ) є структурним   підрозділом   районної   державної адміністрації,   що утворюється  головою  районної   державної адміністрації,    підзвітний    та підконтрольний голові районної державної адміністрації та управлінню  культури, національностей та релігій обласної  державної адміністрації (далі - управління). 
 Відділ  культури у   своїй   діяльності   керується   Конституцією   та законами України,  указами Президента України і постановами   Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно  до Конституції  та законів України,  актами Кабінету Міністрів України,  наказами Міністерства культури, розпорядженнями голови обласної та районної держадміністрацій,  наказами начальника управління, актами відповідного органу місцевого самоврядування, а також положенням про відділ. 

Основними завданнями відділу є: 

• реалізація державної політики у сфері  культури, охорони   культурної  спадщини,  а  також державної мовної політики; 
• забезпечення: 
  - вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; 
  - доступності всіх  видів  культурних   послуг   і   культурної діяльності для кожного громадянина; 
• сприяння: 
  - відродженню та   розвитку  традицій  і  культури  української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин; 
  - захисту прав  професійних  творчих  працівників та їх спілок, соціальному   захисту   працівників   установ  у  сфері  культури  та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного продукту, встановленню контролю за його якістю; 
  - загальнонаціональній культурній   консолідації   суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного і різноманітного культурного продукту; 
• участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм  розвитку  культури   та   охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики. 

 
Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 
• веде облік релігійних організацій, що діють в районі  та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним органіціям та використовуються ними;
• заохочує благодійну діяльність установ, підприємств і організацій, громадських об»єднань, релігійних організацій та окремих громадян;
• вивчає релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються в релігійному середовищі, готує і подає відповідні інформаційні матеріали на розгляд голови районної державної адміністрації та іншим вищестоящим органам;

 
• створює умови для розвитку: усіх видів професійного та аматорського мистецтва,  художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва; 
 
• Сприяє: 
  - захисту прав споживачів культурного продукту; 
  - централізованому комплектуванню і  використанню  бібліотечних фондів; 

 
• проводить аналіз: потреби у працівниках у сфері культури; 

• надає  організаційно-методичну   допомогу   установам та організаціям у сфері культури та охорони культурної спадщини; 

 
• здійснює: 
  - координацію діяльності установ та організацій у сфері культури, що перебувають у  сфері  управління районної державної адміністрації, незалежно від форми власності; 
  - захист об'єктів  культурної  спадщини  від  загрози знищення, руйнування або пошкодження; 
  - збирання та оброблення статистичних даних у  сфері  культури і контроль за їх достовірністю; 

 
• інформує управління про пошкодження,  руйнування, загрозу або  можливу  загрозу пошкодження,  руйнування пам'яток культурної спадщини; 
 
• роз'яснює через засоби масової інформації зміст державної політики  у  сфері  культури  та   охорони культурної спадщини, провадить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність; 
 
Відділ має право: 
• залучати   спеціалістів   інших   структурних  підрозділів районної державної адміністрації,  підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень; 
• одержувати в установленому порядку від  інших  структурних підрозділів  районної державної адміністрації,  органів місцевого самоврядування, підприємств,  установ та організацій  документи,  інші  матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу
Олександра Миколаївна Стефінко
 
 
Головний спеціаліст
Любомир Дмитрович Петринка
 
 
Методичний кабінет:
 
завідувач методичним кабінетом
Любов Глодов'юк
 
провідний методист
Людмила Федик
 
провідний методист
Роман Шкрумида
 

Графік роботи відділу:

Понеділок - П'ятниця з 8.00 - 17.15 год.

Наша адреса:
Відділ культури Тисменицької райдержадміністрації
вул.Галицька, 15
77400 м.Тисмениця, Івано-Франківська обл.
тел. (03436) 2-16-63,  2-13-67, 2-10-82
www.kultura-tsm.at.ua
E-mail: kultura-tsm@ukr.net
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УВАГА!!!!
УВАГА !!! САІТ БІЛШЕ НЕ ВИКОРИСТОВУЄТСЯ І БУДЕ ВИДАЛЕНИЙ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ
 
 
By Dmytro Postolovskyy © 2020